Kategori: Styrelsen Informerar

För att underlätta kommunikationen till och från samfällighetens styrelse så har det nu skapats en ”privat” sida på Facebook, enbart för oss medlemmar. Gruppen heter ”Vaxmora samfällighetsförening”. Det är fortfarande Vaxmora.se som är vår huvudsida där du hittar all dokumentation, …

Vaxmora Samfällighetsförening nu även på Facebook Läs mer »

Tyvärr har samarbetet med Länsparkeringar än en gång fallerat. Styrelsen har upprepade gånger under hösten blivit lovade uppskyltning och att verksamheten skulle starta, senast i veckan före jul, men hittills har ingenting av detta uppfyllts av vår leverantör, trots påstötningar …

Parkeringsövervakning Läs mer »

Som annonserades i Porsbladet i december går årsstämman 2019 av stapeln tisdagen den 9 april kl. 19.00 i Kvartersgården. Senast 3 veckor innan kommer handlingarna att delas ut i hushållens brevlådor. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 …

Årsstämma Läs mer »

Behöver ni extra sittplatser? Vi säljer iväg de gamla stolarna i kvartersgården, 10:-/st i befintligt skick, stapelbara! Kontant eller Swish, alla pengar går till samfällighetens trivselfond. Hör av dig till Helena Gustafsson, PV84.

Tyvärr har det någon gång mellan torsdagskvällen den 12/10 och söndagen vid 20-tiden inträffat ett fullborat inbrott i område 1. Någon tog sig in genom att bryta upp ett fönster på baksidan medan ägarna var bortresta. Vi uppmanar återigen alla …

Inbrott i Vaxmora Läs mer »

Om någon medlem har behov av spolning av egna fastighetens avloppsrör så rekommenderar styrelsen att mn anlitar Relita http://www.relita.se/ (hette tidigare ”Rena Rör”)

Vårstädning 21 april den traditionella vårstädningen äger rum lördag den 21 april 2018. Kl 10 börjar vi och träffas i respektive område. För områdesansvariga gäller samling kl 9:30 vid centralförrådet.

Gå med och ta del av information och andra intressanta saker från övriga i Vaxmora med omnejd. Du finner den på Boende i Vaxmora eller i dess närhet.

Inbrott på Porsvägen i veckan Här om dagen fick en boende inbrott i sitt hus. Flera observerade 3 okända män i området i måndags kväll. Flera styrelsemedlemmar och boende i området var ute i området och letade efter dem. Så …

Inbrott på Porsvägen Läs mer »

Vitvaror hämtas i våran förening på tisdagar. De sker under följande veckor: 1, 5, 9 13, 17, 21 25, 29, 33 37, 41, 45 49, 53. Kontakta Tommy Stjernholm eller Hans Sternhoff för mer information. De kontaktar SEQM i sin …

Vitvaruhämtning i Vaxmora Läs mer »