Hyresvillkor

Rätt att hyra

Vaxmora kvartersgård ägs och förvaltas av Samfällighetsföreningen och hyrs primärt ut till våra medlemmar.

OBS! Under hela 2024 kommer lokalen att disponeras av Vaxmora förskola vardagar 07-17 vilket ger viss påverkan på tiderna för övriga uthyrningar, se nedan!

 • Fredag kväll-söndag lunch (samt kväll innan övrig helgdag) hyrs lokalen enbart ut till medlemmar.
 • För övrig tid kan uthyrning även ske till icke medlemmar för t.ex. föreläsningar, studiecirklar, barnkalas eller annan verksamhet med liten störningsrisk för närboende.
 • Ansvarig hyresgäst måste vara myndig vid hyrestillfället.
 • Ansvarig hyresgäst är skyldig att närvara under festen/sammankomsten och är ansvarig för att reglerna efterföljs samt att lokalen återlämnas i städat och oskadat skick.
 • Om hyresvillkoren inte efterlevs har hyresvärden eller representant från styrelsen rätt att avbryta festen/sammankomsten och erlagd deposition återbetalas ej!

Hyresavgift och betalning

 • Pris för intern uthyrning är 500:-/dag för fredagar och lördagar samt storhelger.

300:- för övriga dagar.

 • Ingen extern uthyrning fredag, lördag eller storhelg. Söndagar samt vardagar kan lokalen hyras för 1000:-.
 • Avgiften ska betalas senast 2 veckor före hyrestillfället, helst via Swish på nummer 123 141 5595 alternativt till plusgirokonto nr 940289-2.
  Om betalning görs via postgiro ber vi er maila in en inbetalningskvittens till kvartersgarden@vaxmora.se
 • En deposition på 1000:- krävs vid all uthyrning och återfås efter godkänd avsyning och under förutsättning att hyresvillkoren uppfyllts. OBS att depositionen skall inte skall betalas in på ovan postgiro utan lämnas kontant eller via Swish på nummer: 123 631 6400 (QR.kod för swish finns längst ner på sidan) till hyresvärden i samband med tillträdet.

Lokalens tillträdande

 • Under 2024 ges tillträde till lokalen följande tider
  • Måndag – torsdag 17:00
  • Fredag 16:30
  • Lördag och söndag: 11:00
 • Lös och fast egendom kontrolleras av hyresgästen vid tillträdet och eventuella fel eller brister skall omgående rapporteras till hyresvärden. Eventuella skador som uppstår under festen/sammankomsten ska rapporteras och hyresgästen är skyldig att ersätta dessa.

 

Lokalens användning

 • Hyresgästen ansvarar för att gästerna i eller utanför lokalen inte stör de närboende.
 • Rökning är endast tillåten på ”rökterassen” utanför nödutgången.
 • Nödutgången skall även användas då man vill ”ta luft” för att minimera störning
 • Eventuell musik skall dämpas efter klockan 23:00 fredag och lördag och 22.00 övriga dagar.
  Störande ljud ska upphöra senast klockan 24.00 fredag och lördag och 23.00 övriga dagar.
 • De flesta gästerna ska – med hänsyn till de närboende – lämna lokalen via nödutgången.
 • Pälsdjur får inte vistas i lokalen.
 • Servering av alkohol får endast ske till personer som är fyllda 20 år och lokalen ska då vara hyrd för privat fest.
 • Rengörings- och diskmedel ingår, dock ta med dig diskhanddukar samt handdukar till toaletten

Lokalens frånträdande

 • Under 2024 skall lokalen vara städad och klar för avsyning följande tider
  • Måndag-torsdag samt söndag: samma kväll, tid enligt överenskommelse
  • Fredagens uthyrning: lördag 10:30
  • Lördagens uthyrning: söndag 10:30
 • Lokalen ska vid frånträdande vara iordningställd enligt städschema och möbler återställda på sina ursprungliga platser. Städningen omfattar även planen framför entrén samt utanför nödutgången.
 • Lokalen besiktigas av ansvarig hyresvärd. Ej godkänd städning liksom skador/brister skall till fullo regleras av hyresgästen.
 • Säkerställ att nödutgången är låst när ni lämnar lokalen!

Sophantering

Avfallssortering skall tillämpas enligt regler från Sollentuna kommun (SEOM).

 • Matavfall samlas i bruna papperspåsar som paketeras väl och läggs i det bruna sopkärlet utanför köksfönstren
 • Brännbart hushållsavfall samlas i sopsäckar som knyts ihop och läggs i det gröna sopkärlet utanför köksfönstren.
 • Pappersförpackningar sorteras och kastas i avsedd container vid busshållplatsen
 • Glas (flaskor och burkar) sorteras och kastas i avsedd container vid busshållplatsen
 • Metall (burkar och lock) sorteras och kastas i avsedd container vid busshållplatsen
 • Plast (hård och mjuk) sorteras och kastas i avsedd container vid busshållplatsen

OBS! Om hyresvillkoren inte efterlevs har styrelsen rätt att avbryta festen/sammankomsten och erlagd deposition betalas ej tillbaka!