Att ladda elbilar i Vaxmora.

Sammanställning av enkätsvar