Grannsamverkan

Boende på Porsvägen ombedes boendevandra, information kommer i brevlådan

Vaxmora har länge varit ett lugnt bostadsområde. Inbrott och skadegörelse i våra hus är sällsynta. Att det är på det sättet beror säkert till viss del på boendevandringarna som började för ett antal år sedan. Det ger en viss trygghet att veta att boenden i området rör sig kvällstid i Vaxmora. Tyvärr har det på sista tiden inträffat en del skadegörelse och inbrott även på dagtid i området och därför är boendevandringar fortfarande viktiga.

Det som varit och tyvärr fortfarande är ett bekymmer är stölder ur garagen och ur bilar på parkeringsplatserna garagestölderna kan bero på att någon lämnat sitt garage olåst, så en av boendevandrarnas viktigaste uppgifter är att kontrollera att portarna är låsta.

Du kommer kallas tillsammans med en granne att boendevandra. Passar inte datumet så byter du själv med någon granne. 

Att boendevandra är att vara ute och gå i området, inte att ingripa eller vara polis. Om du ser något misstänkt, kontakta polisen på telefon 114 14 eller i brådskande fall så som pågående brott på larmnumret 112.

Praktiska råd inför boendevandringen:

  • Gå inte ensam. En god regel är att man bör vara två. Ta med hunden om du har
  • Ta med mobiltelefon och rapportlappen för boendevandringen. På det pappret finns aktuella telefonnummer om Du behöver kontakta någon.
  • När du vandrar rör Du dig slumpvis i området kanske ett par gånger per kväll. Den viktigaste promenaden görs sent på kvällen.
  • En del skadegörelse sker av personer som kommer i grupp med de senare kvällsbussarna. Därför är det bra att befinna sig vid busshållplatsen vid den tiden. 
  • Det är viktigt att Du under vandringen känner efter om garagen är låsta. Om Du finner olåsta garagedörrar, fyll i det i rapportlappen under iakttagelser samt lås garaget.
  • Om det händer något ovanligt under vandringen eller Du ser något som verkar misstänkt, skriv ner det på rapportlappen även om Du inte behöver ringa ex. polisen.
  • Under en kvällsvandring stöter man ibland på personer som rör sig sökande i området. Oftast handlar det om personer som inte hittar till en viss adress. Fråga gärna om Du kan hjälpa dessa personer till rätta.
  • Tag gärna ögonkontakt och heja på de/dom du möter

Lämna rapportlappen i Eva Stjernholms brevlåda, Porsvägen 126 efter genomförd vandring oavsett om något anmärkningsvärt hänt eller ej.

Ovan text på engelska finner du här

Vänliga hälsningar och önskan om en trevlig kväll under Din boendevandring.

Eva Stjernholm 

Tele: 08-4443226
Mob: 0702217369