Utlägg

Här finner du informationen för att få ersättning för egna utlägg utlägg.

Skapa ett nytt mail med informationen nedan. Scanna eller fota sedan kvittot på utlägget och bifoga den i mailet.

Följande information måste finnas med annars kommer inte utbetalning kunna ske.

  • Att det kommer från Vaxmora Samfällighet. 
  • Datum
  • Vad utlägget avser
  • Belopp
  • Namn
  • Personnummer
  • Telefon
  • Bank
  • Konto ink. clearing

Maila sedan till dagproduktion@storholmendirekt.se

Vill du skicka den med post går det också bra.