Styrelsen


Vaxmora samfällighetsförening (org.nr. 716416-2997)
Styrelseledamöter och revisorer 2017-2018

Ordförande Lars Sjögren, 358           070 327 02 40

Vice ordförande Kim Eideleid, 324      076 7649402

Sekreterare Helena Gustafsson, 84     072 1787480

Ledamot Peter Kårfors, 32              073 5149932

Ledamot Hans Sternhoff, 34             073 384 58 62

Ledamot Helena Gustafsson, 84          072 1787480

Suppleant   Petra Wallengren, 276      076 500 50 16

Suppleant  Tommy Stjernholm, 126       076 1071597

Revisorer   Lars Demelid,370