Styrelsen


Vaxmora samfällighetsförening (org.nr. 716416-2997)

  • Ordförande: Marcus Hambraeus (70)
  • Vice ordförande: Kim Eideland (324)
  • Sekreterare: Helena Gustafsson (84)
  • Kassör: Annette Svensson (14)
  • Ledamot: Hans Sternhoff (34)
  • Ersättare: Göran Elding (272)
  • Ersättare: Karin Gällmo (22)
  • Ersättare: Melker Norling (148)