Styrelsen


Vaxmora samfällighetsförening (org.nr. 716416-2997)
Styrelseledamöter och revisorer 2022-2023

Ordförande Emily Thylander 72 emilythylander@gmail.com 073 355 90 01
Vice ordf. Kim Eideland 324 kim.eideland@gmail.com 076 764 94 02
Kassör Annette Svensson 14 nhettis@live.se 070 667 38 89
Sekreterare Helena Gustafsson 84 1helena.gustafsson@gmail.com 072 178 74 80
Ledamot Hans Sternhoff 34 hans.sternhoff@gmail.com 073 384 58 62
Ersättare Göran Elding 272 goran_elding@hotmail.com 070 563 11 53
Ersättare Anders Karnebäck 98 anderskarnebackh047@gmail.com 070 263 50 53