Områdesansvariga

Styrelsens områdesansvar

Roll Namn
Kvartersgården Kvartersgården.vaxmora@gmail.com
Alt. Eva Stjernholm 070 2217369
Vinterunderhåll Göran eller Hans
Upphämtning av vitvaror Tommy Stjernholm 076-1071597
Sophantering Hans
Vatten och avlopp Hans eller Helena
Allaktivitetsplanen och lekplatser Emily eller Hans
Garage och parkeringar, underhåll

Parkeringsövervakning

Göran, Hans eller Tommy Stjernholm 076-1071597
Helena eller Petra Wallengren
Grannsamverkan och boendevandring Eva Stjernholm 070 2217369
Städdagar och kontakt för områdesgruppledare Emily