Handlingar rörande årsstämman

Här finner ni handlingar samt protokoll gällande årsstämmorna.

Årsstämmohandlingar 2024
Årsstämmoprotokoll 2024

Årsstämmohandlingar 2023
Årsstämmoprotokoll 2023

Årsstämmohandlingar 2022
Årsstämmoprotokoll 2022

Årsstämmohandlingar 2021
Årsstämmoprotokoll 2021

Årsstämmohandlingar 2020
Årsstämmoprotokoll 2020

Årsstämmohandlingar 2019
Årsstämmoprotokoll 2019

Årsstämmohandlingar 2018
Årsstämmoprotokoll 2018

Årsstämmoprotokoll 2017
Årsstämmoprotokoll 2016
Årsstämmoprotokoll 2015
Årsstämmoprotokoll 2014

Här finner du blanketten för Motion Vaxmora samfällighetsförening
Blankett Motion