Felrapport

Felanmälan Samfälligheten
Upptäcker du något som är trasigt, inte fungerar eller på annat sätt behöver uppmärksammas? Kontakta någon av styrelsens ansvariga för området.
Vid akuta fel, som måste åtgärdas omgående, ska du först söka de områdesansvariga, därefter någon annan i styrelsen.

Om ingen styrelseledamot har möjlighet att hjälpa dig vid akut avloppsstopp kan du själv kontakta vår  entreprenör Recover – www.recover.se, 0771-103 500.
Observera att samfälligheten bara ansvarar för och vid behov betalar kostnaden för problem som uppstår i rören under betongplattan. All spolning av avloppen ut från huset, det vill säga om det blir stopp i avloppen på golvet i toalett och tvättstuga eller kök, står fastighetsägaren för.

Återvinningsstationen (Vid busshållplatsen, Porsvägen)
Anläggningen tillhör inte kommunen, så om du vill göra en felanmälan kan du göra det direkt till Förpacknings- och tidningsinsamlingens e-tjänst via den här länken [ klicka här ]