Områdesgruppledare

Område 1
Pär Svensson, 14
Karin Gällmo, 22

Område 2
Helena Gustafsson, 84,
Åsa Berntsson, 108

Område 3
Magnus Bergman, 160
Rolf Lövgren, 174

Område 4
Krister Lans, 192

Peter Jutemalm 198


Område 5
Jonas Falk, 260

Joel Freilich, 258


Område 6
Claes Murray, 320

Olof Sylvén, 302

Område 7
Peter Gillström, 372

Område 8
Sven-Hugo Larsson, 390
Birgitta Ericson, 388

Områdesgruppledarnas huvudansvar är att organisera arbetet på de två årliga städdagarna.