Ny i Vaxmora

Alla fastigheter i Vaxmora är obligatoriskt anslutna till Vaxmora Samfällighetsförening i enlighet med lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Alla fastighetsägare är medlemmar i föreningen.
Samfälligheten förvaltar, driftar och underhåller de gemensamma anläggningarna såsom garage, parkeringsplatser, kvarterslokal, de flesta vägar i området, vägbelysning, lekplatser och andra gemensamma ytor samt ledningar för vatten och avlopp.
Driften innefattar även sophämtning och snöröjning.
Det är till allt detta varje fastighet betalar en månadsvis avgift. På årsstämman i mars eller april väljs en styrelse som ansvarar för verksamheten under året. Den ekonomiska förvaltningen sköts av Storholmen Förvaltning som varje månad aviserar samfällighetsavgiften till respektive fastighetsägare.
Vid överlåtelse av fastighet ansvarar den nya ägaren för att ägarbytet rapporteras till Storholmen Förvaltning och det är viktigt att man i samband med bytet säkerställer att samtliga förfallna avgifter är betalda.