Områdesgruppledare

Områdesgruppledare 2020

Område Namn
1 Pär Svensson (14) och Per Ehrengren (122)
2 Helena Gustafsson (84) och Malin Fridman (86)
3 Gitte Ovesen (146) och Gustav Halth (164)
4 Malin och Peter (218), Elsie Sone (216) och Ingegärd Sjöblom (224)
5 Petter Rydwik (242) och Thomas Wallin (234)
6 Claes Murrey (320)
7 Peter Gillström (372) och Ilkka Pirko (326)
8 Rasmus Lundström (406) och Kristina Ekengren (422)

Områdesgruppledarnas huvudansvar är att organisera arbetet på de två årliga städdagarna.