Områdesgruppledare

Områdesgruppledare 2023

1.     Pär Svensson (14), Per Ehrengren (122)

2.     Helena Gustafsson (84), Malin Fridman (86)

3.     Elisabeth Wahlberg (142), Gudrun o Petros Kalodimos (144)

4.     Anne o Andreas Klingström (184), Gullevi o Stig Sjödin (186)

5.     Petter Rydwik (242), Ares Imaeel (244)

6.     Claes Murrey (320), vakant  

7.     Peter Gillström (372), Ilkka Pirko (326)

8.     Rasmus Lundström (406), Kristina Ekengren (422) 

Områdesgruppledarnas huvudansvar är att organisera arbetet på de två årliga städdagarna.