Parkeringsövervakning

Tyvärr har samarbetet med Länsparkeringar än en gång fallerat.

Styrelsen har upprepade gånger under hösten blivit lovade uppskyltning och att verksamheten skulle starta, senast i veckan före jul, men hittills har ingenting av detta uppfyllts av vår leverantör, trots påstötningar i form av både möten, mail och telefonsamtal.

Situationen har varit oerhört frustrerande och påverkat oss alla i samfälligheten, något som styrelsen djupt beklagar.

Vi har nått en punkt då vi inte längre har förtroende för leverantörens förmåga, och styrelsen har därför tagit beslutet att säga upp avtalet med Länsparkeringar. Ingen övervakning av våra parkeringar kommer därför att starta innan stämman den 9 april.

Styrelsen kommer nu att undersöka förutsättningarna för ett avtal med annat bolag, i enlighet med det uppdrag som beslutades i stämman 2018, och ber att få återkomma med vidare information vid årets stämma den 9 april.

Vi beklagar än en gång den uppkomna situationen

0 kommentarer på “Parkeringsövervakning