Årsstämma

Som annonserades i Porsbladet i december går årsstämman 2019 av stapeln tisdagen den 9 april kl. 19.00 i Kvartersgården. Senast 3 veckor innan kommer handlingarna att delas ut i hushållens brevlådor.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari. Skickas till sekreterare@vaxmora.se eller läggs i brevlådan Porsvägen 84.

VÄLKOMNA!