Vaxmora Samfällighetsförening nu även på Facebook

För att underlätta kommunikationen till och från samfällighetens styrelse så har det nu skapats en ”privat” sida på Facebook, enbart för oss medlemmar. Gruppen heter ”Vaxmora samfällighetsförening”.

Det är fortfarande Vaxmora.se som är vår huvudsida där du hittar all dokumentation, bokningskalender för kvartersgården, protokoll från årsstämman mm. men löpande information från styrelsen kommer framöver även att läggas upp på Facebook.

Observera att denna sida endast är till för information direkt relaterad till vår samfällighet och medlemskap medges endast för boende i området. Allmänna frågor, köp & sälj och sådant man vill dela även med boende i t.ex Törnskogen hänvisas till gruppen ”Vaxmora”.