Årsstämmohandlingar 2017

ÅRSSTÄMMA  2017

24 april 2017
Mötet hålls i kvartersgården, namn avbockning från kl 18.30.

Mötet börjar 19.00.

Kallelse och dagordning delas ut i brevlådorna

För dokumentet Årstämmohandlingar 2017  klick här