Belysning installeras på garageplanerna

Med början i veckan efter påsk kommer rör för elkablar att grävas ned under garageplanerna från radgaragen i väster. En stolpe 5 meter hög kommer att placeras på fundament under asfalten i krysset mellan fyra parkeringsrutor mitt på varje garageplan omgiven av påkörningsskydd i form av två rörbågar. Stolpens placering är nu märkt med spray på varje garageplan. På toppen bär en dubbel arm upp två armaturer av samma typ (ICON) som på gång- och cykelvägarna. Armarna kommer att sticka ut 90 centimeter från stolpen. På ena radgaraget kommer elkabeln att läggas i skyddsrör på utsidan mellan två portar och anslutas genom väggen och inne i taket till befintlig elanläggning som kommer att säkras upp.

Arbetena börjar i område 1 och beräknas ske i en takt av två garageplaner per dag med avslutning i område 8. Fyra parkeringsrutor på varje garageplan kommer att stängas av ett dygn före och under grävningen. Var vänliga respektera 24-timmarsregeln och avstängningarna för att underlätta arbetet som startar på tisdag den 22 april kl 07:00. Ställ om möjligt in en bil på varje garageplats, särskilt i veckan efter påsk.
Styrelsen