Trafiksäkerheten i Vaxmora/Törnskogen

Hej,

Här kommer två rapporter kring tratrafiksäkerheten i Vaxmora/Törnskogen.

Ni finner rapporterna här:
Kommunens trafiksamråd Törnskogen
Trafikgruppen i Törnskogen och Vaxmora om säkrare skolvägar