Belysningsgruppens slutrapport.

Hej,
Slutrapport från belysningsgruppen

Rapporten beskriver belysningsprojektet i Vaxmora Samfällighetsförening.

I mitten av 00-talet stod det klart för dåvarande styrelsen att våra kvicksilverlampor inte skulle vara tillåtna länge till. En belysningsgrupp hade bildats för att ta fram ett beslutsunderlag. Efter en enkät bland medlemmarna och efter ändring av anläggningsbeslutet beslöt årsstämman byta ut våra kvicksilverlampor och sätta upp belysning på garageplanerna.

Till den nya belysningen på gång- och cykelvägarna valdes LED-lampor som beräknas minska energiförbrukningen till knappt hälften. Armaturerna och entreprenaden för att montera dem är beställda.

Projektet kommer att genomföras under januari till juni 2014.
Här kan ni ta del av belysningsgruppens slutrapport.

// Styrelsen