Välkommen!

Välkommen till Vaxmora.se och Vaxmora samfällighetsförening.

Hemsidan är under en omfattande förändring och tyvärr vet vi inte när denna kommer att vara klar.  Vi vill med det säga att förändringar på hemsidan kan ske från den ena dagen till den andra. Information kommer fyllas på under tiden så det är enklast att titta tillbaka då och då för att se hur det är.

Tanken är att vi ska kunna förmedla information till boende inom samfälligheten men även till de som är nyfikna på området vaxmora. Vi vill nå medlemmarna snabbt och enkelt utan att för de ta någon större tid i anspråk så vi ä säkra på att det här är en bra och snabb väg för att nå ut.

Har man några frågor eller funderingar så går det bra att vända sig till Jonas Falk (Porsvägen 260) och då enklast via it@vaxmora.se