Parkeringsregler

Nya parkeringsregler i Vaxmora Samfällighet

Vid årsstämman i april beslöt medlemmarna att ge styrelsen i uppdrag att kontraktera ett
utomstående parkeringsbolag för en 1-års period.
Vårt Vaxmora är dimensionerat för knappt 2 bilar per hushåll och förhoppningsvis ger detta oss
rättvisa parkeringsmöjligheter samt minskad risk för långtidsparkering och dumpade bilar.
Läs gärna mer om beslutet här på hemsidan och i Porsbladet 2018 1,2 och 3.
Med start 1 oktober 2018 har vi anlitat Länsparkeringar för att övervaka våra parkeringar baserat
på nedan:

Boende:
 •  Varje fastighet har sedan tidigare en tilldelad garageplats och får nu dessutom ett (1)
  flyttbart parkeringstillstånd som ger rätt att parkera utan tidsbegränsning på valfri markerad
  p-plats inom samfälligheten.
Gäster
 • Gäster parkerar med P-skiva under max 4 timmar helgfri måndag- fredag 07.00-21.00
 •  Övrig gäller tid fri parkering.
Övrigt
 • Nuvarande parkeringsregler ändras inte när det gäller vad som är tillåtet och ej tillåtet, se
  omstående sida.
 •  På 30-minuters parkeringarna gäller ej boendeparkering eller 4-timmars P-skiva
 •  Styrelsen har möjlighet att upphäva en felaktigt utfärdad bot. Anmälan av sådan skall göras
  av berörd fastighetsägare snarast och senast inom 5 dagar via ett mail till
  parkering@vaxmora.se. Mailet skall innehålla referensnumret på boten, registreringsnummer, tid och datum för boten, namn på fastighetsägaren samt en tydlig motivering.

PARKERINGSREGLER Inom Vaxmora samfällighetsförenings område.

Tillåtet

 • Parkering är tillåten för personbilar.
 • Parkera lätt lastbil, förutsatt att den får plats inom en P-ruta.
 • Parkering är tillåten på utmärkta P-rutor på våra åtta parkeringsområden.

EJ Tillåtet

 • Att parkera tung lastbil, husvagn, husbil och släpvagn.
 • Att parkera fordon med körförbud, brukandeförbud, som är avställt, saknar registreringsskyltar eller kan hänföras till fordonsvrak.
 • Att parkera på annan plats än på utmärkt P-ruta.