Vitvaruhämtning i Vaxmora

Vitvaror hämtas i våran förening på tisdagar. De sker under följande veckor:

1, 5, 9

13, 17, 21

25, 29, 33

37, 41, 45

49, 53.

Kontakta Tommy Stjernholm eller Hans Sternhoff för mer information. De kontaktar SEQM i sin tur.