Arbetsgrupper

Styrelsen har tillsatt fyra arbetsgrupper med medlemmar som inte behöver tillhöra styrelsen: Lekplatser, IT, belysning och festkommitté. Arbetsgruppernas sammansättning kan variera under året. Styrelsens kontaktpersoner med arbetsgrupperna är:

Lekplatser: Hans Sternhoff och Veronica Bertilsson
IT: Jan-Erik Nyberg
Belysning: Lars Demelid
Festkommitté: Hans Sternhoff och Carina Bindzau