Månad: december 2013

Belysningsgruppens slutrapport.

Hej, Slutrapport från belysningsgruppen Rapporten beskriver belysningsprojektet i Vaxmora Samfällighetsförening. I mitten av 00-talet stod det klart för dåvarande styrelsen att våra kvicksilverlampor inte skulle vara tillåtna länge till. En belysningsgrupp hade bildats för att ta fram ett beslutsunderlag. Efter

Top