Styrelsen


Vaxmora samfällighetsförening (org.nr. 716416-2997)
Styrelseledamöter och revisorer 2014-2015

Ordförande Anders Karnebäck, 98   070 263 50 53

Vice ordförande Sara Gripenbrand,72        0763 27 60 78

Sekreterare  Sara Gripenbrand,72        0763 27 60 78

Ledamot Kim Eideland, 324     076 764 94 02

Ledamot Hans Sternhoff, 34 073 384 58 62

Ledamot Hasse Klaar, 348 070 242 85 15

Suppleant   Magnus Bergman, 160 070 674 24 92
Suppleant  Camilla Waldemansson, 412 070 432 39 95
Suppleant       
VAKANT

Revisorer  Maria Hedfors, 38 och Lars Demelid,370