Styrelsen


Vaxmora samfällighetsförening (org.nr. 716416-2997)
Styrelseledamöter och revisorer 2017-2018

Ordförande Anders Karnebäck, 98           070 263 50 53

Vice ordförande Kim Eideleid, 324        076 7649402

Sekreterare Helena Gustafsson, 84         072 1787480

Ledamot Peter Kårfors, 32                          073 5149932

Ledamot Hans Sternhoff, 34                      073 384 58 62

Ledamot Helena Gustafsson, 84               072 1787480

Suppleant   Eva-Lena Kajiser, 414           070 7998789
Suppleant  Tommy Stjernholm, 126        076 1071597

Revisorer   Lars Demelid,370