Sandsopning

Sandsopning

Flytta bilarna från p-platserna, Vintern är över. Nu behöver vi inte ploga eller sanda mer.

 

I vecka 13 eller 14 kommer gångar och parkeringsplatser att sandsopas. Sopningen är samordnad över kommunen. När Vaxmora sopas meddelas detta på anslagstavlan.

Publicerad i Styrelsen Informerar

Porsbladet i mailen