Sandsopning 31 mars

Sandsopning 31 mars

Flytta bilarna från p-platserna, Vintern är över. Nu behöver vi inte ploga eller sanda mer.

Därför har styrelsen beställt sandsopning torsdagen 31 mars kl 0800. Då sopas även p-platserna. Under den dagen råder tillfälligt parkeringsförbud på våra p-platser, tills sopningen är klar.

Samfälligheten har inget ansvar för eventuella skador på bilar som inte flyttats undan.

Styrelsen

Publicerad i Styrelsen Informerar

Porsbladet i mailen