Områdesansvariga

Styrelsens områdesansvar

Kvartersgården
Juliane Karnebäck, Helena Gustafsson, Eva-Lena Kaijser

Allaktivitetsplan, lekplatser
Hans Sternhoff, Tommy Stjernholm och Peter Kårfors

Garage och parkeringar
Hans Sternhoff, Anders Karnbäck samt Hans Klaar och Magnus Bergman

Vinterunderhåll
Hans Sternhoff och Peter Kårfors

VA-frågor, avlopp
Peter Kårfors, Hans Sternhoff samt Hans Klaar

VA-frågor, vatten
Peter Kårfors, Hans Sternhoff samt Hans Klaar

Avfallsfrågor
Tommy Stjernholm och Hans Sternhoff

Ekonomi
Kim Eideland

Porsbladet
Jan-Erik Nyberg

Information
Helena Gustafsson

Områdesgruppledarna
Hans Sternhoff

Festkommitté
Anders Karnebäck, Kim Eideland

Trivselfondens ekonomi
Kim Eideland

Top