Områdesansvariga

Styrelsens områdesansvar

Kvartersgården
Ulla Åkerström
(Magnus Bergman och Hasse Klaar)

Allaktivitetsplan, lekplatser
Hans Sternhoff
Sara Gripenbrand och Camilla Waldemansson

Garage och parkeringar
Anders Karnebäck
Hans Sternhoff
Hasse Klaar
Magnus Bergman

Vinterunderhåll
Hans Sternhoff
Hasse Klaar

VA-frågor, avlopp
Hans Sternhoff
Hasse Klaar

VA-frågor, vatten
Hans Sternhoff
Pereinar Hansson

Avfallsfrågor
Hans Sternhoff
Hasse Klaar

Vinterunderhåll
Hans Sternhoff
Hasse Klaar

Ekonomi
Kim Eideland

Porsbladet
Jan-Erik Nyberg

Information och webb
Sara Gripenbrand
Juliane Karnebäck

Områdesgruppledarna
Hans Sternhoff

Festkommitté
Anders Karnebäck, Kim Eideland och Oksana Paulsson

Trivselfondens ekonomi
Kim Eideland

Pereinar Hansson 070 245 90 72