Hyresvillkor

Rätt att hyra

Hyresgästen måste vara myndig vid hyrestillfället.

Närvaroplikt m.m.

Hyresgästen är skyldig att närvara under festen/sammankomsten och har ansvaret för att lokalen återlämnas i städat och oskadat skick.

Lokalens tillträdande

Tidpunkt för lokalens tillträdande bestäms enligt överenskommelse. Lös och fast egendom kontrolleras av hyresgästen.
Eventuella fel och/eller brister skall i samband med tillträdandet av lokalen anmälas till hyresvärden.
Eventuella skador som uppstår under festen/sammankomsten ska rapporteras och hyresgästen är skyldig att ersätta dessa.

Lokalens användning

 • Hyresgästen ansvarar för att gästerna i eller utanför lokalen inte stör de närboende.
 • Eventuell musik skall dämpas efter klockan 23:00 fredag och lördag och 22.00 övriga dagar.
  Störande ljud ska upphöra senast klockan 24.00 fredag och lördag och 23.00 övriga dagar.
  De flesta gästerna ska – med hänsyn till de närboende – lämna lokalen via nödutgången.
 • Fönster som vetter mot grupphusområdet får inte öppnas.
 • Rökning är endast tillåten på ”rökterassen” vid nödutgången.
 • Pälsdjur får inte vistas i lokalen.
 • Servering av alkohol får endast ske till personer som är fyllda 20 år och lokalen ska då vara hyrd för privat fest.

Hyresavgift och betalning

Hyresavgiften för boende inom samfälligheten är 500 kronor för fredag och lördag och för övriga dagar 300 kr. En deposition kommer att krävas vid uthyrning för fester som förväntas pågå efter 21.00 en summa på 1000 kr som återfås efter städkontrollen. Det är därför viktigt att vilkoren efterföljs samt städningen blir gjord ordentligt. Följs inte vilkor och städningen ej godkäns kan depositionen behållas.
Avgiften ska betalas senast 2 veckor före hyrestillfället på plusgirokonto nr 940289-2.
Maila in en inbetalningskvittens till kvartersgarden@vaxmora.se

 

Lokalens frånträdande

Om inget annat är överenskommet ska lokalen lämnas senast 11.45 påföljande dag, är hyrestillfället en vardag/söndag ska lokalen frånträdas och nyckel ska återlämnas samma kväll.
Lokalen ska vid frånträdande vara iordningställd enligt städschema (bilaga 2 till hyresavtal) och möbler återställda på sina ursprungliga platser. Städningen omfattar även planen framför entrén samt utanför nödutgången.
Lokalen besiktigas av föreståndaren. Inte godkänd städning liksom skador/brister skall till fullo regleras av hyresgästen.

Sophantering

Avfallssortering skall tillämpas enligt regler från Sollentuna kommun (Sollentuna Energi).
Matavfall i bruna papperspåsar som paketeras väl och läggs i det bruna sopkärlet.
Brännbart avfall i sopsäckar som knyts ihop och läggs i det gröna sopkärlet.

Nedanstående sopor sorteras var för sig och läggs i avsedd container vid återvinningsstationen:

 • Pappersförpackningar
 • Glas (flaskor och burkar)
 • Metall (burkar och lock)
 • Plast (hård och mjuk)

OBS! Om hyresvillkoren inte efterlevs har styrelsen rätt att avbryta festen/sammankomsten och erlagd deposition betalas ej tillbaka!

Top