Parkeringsregler

Nya parkeringsregler i Vaxmora Samfällighet

Vid årsstämman i april beslöt medlemmarna att ge styrelsen i uppdrag att kontraktera ett
utomstående parkeringsbolag för en 1-års period.
Vårt Vaxmora är dimensionerat för knappt 2 bilar per hushåll och förhoppningsvis ger detta oss
rättvisa parkeringsmöjligheter samt minskad risk för långtidsparkering och dumpade bilar.
Läs gärna mer om beslutet här på hemsidan och i Porsbladet 2018 1,2 och 3.
Med start 17 december 2018 har vi anlitat Länsparkeringar för att övervaka våra parkeringar baserat
på nedan:

P-skiva och P-tider

Med parkeringstillstånd i bilen kan ni parkera dygnet runt. För besökare, eller om ni har fler än två fordon att parkera (ett i garage och ett med parkeringtillstånd på parkeringen), gäller P-skiva 4 timmar vardagar 08-20. Det innebär att nätter 20-08 och helger är fria.

Tillfälliga parkeringstillstånd

Styrelsen har möjlighet att dela ut tillfälliga parkeringstillstånd som gäller en viss tid, till exempel om ni ska genomföra ett arbete där hantverkare behöver parkera längre tider.

För att få ett tillfälligt parkeringstillstånd ska ni skicka ett e-postmeddelande till parkering@vaxmora.se eller lägga en lapp i brevlådan vid Kvartersgården, tänk dock på att den töms ca en gång i veckan så var ute i god tid.

Meddela för vilka datum (period) och vilket registreringsnummer tillståndet ska gälla samt telefonnummer så att vi kan meddela när ni kan hämta tillståndet.

Borttappat parkeringstillstånd och överklaga parkeringsbot

Om ni tappar bort ert parkeringstillstånd eller vill överklaga en parkeringsbot ska ni kontakta Länsparkeringar på info@lansparkering.se eller 08-735 60 20. Om det gäller en bot ska ni kontakta dem inom fem (5) dagar från det att boten utfärdades.

Övrigt

I övrigt gäller som tidigare att om ni har frågor kring parkeringarna kontakta styrelsen på parkering@vaxmora.se eller lägg en lapp i brevlådan vid Kvartersgården.

Denna information ersätter det ni tidigare fått i parkeringsfrågan.

PARKERINGSREGLER Inom Vaxmora samfällighetsförenings område.

Tillåtet

  • Parkering är tillåten för personbilar.
  • Parkera lätt lastbil, förutsatt att den får plats inom en P-ruta.
  • Parkering är tillåten på utmärkta P-rutor på våra åtta parkeringsområden.

EJ Tillåtet

  • Att parkera tung lastbil, husvagn, husbil och släpvagn.
  • Att parkera fordon med körförbud, brukandeförbud, som är avställt, saknar registreringsskyltar eller kan hänföras till fordonsvrak.
  • Att parkera på annan plats än på utmärkt P-ruta.

Påföljd

  • Vid olovlig parkering har markägaren, samfällighetsföreningen, rätt enligt lag att ta ut felparkeringsavgift av fordonsägaren, när parkering skett i strid mot samfällighetens gällande parkeringsregler.
  • Totalt kan fem stycken felparkeringsavgifter i en tidsföljd delges. Avgiftens storlek följer den kommunala bestämmelsen.
  • Förflyttning av fordon kan begäras av styrelsen och utförs av behörig myndighet, efter förfarandet med felparkeringsavgifterna. Om samfälligheten belastas med kostnader vid förflyttning, faktureras fordonsägaren enligt lag.
  • Styrelsen önskar naturligtvis att dessa åtgärder inte skall behöva bli nödvändiga.

Uppmaning!
Alla medlemmar skall utnyttja garagen för parkering av sina fordon!
Undantag från parkeringsbestämmelserna kan beviljas av styrelsen. En dispens i rimlig omfattning och boende/besökares behov av parkering.
Regler för garagelänga finner du här

Vaxmora Samfällighetsförening, april 2018

Top